تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٥ | ۱:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤ | ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A

سلام کی معلمش را دوست نداره؟ من من من . منم که بدم میاد فقط خیلی  پشت سر آن دوستانم حرف بدی می زنه اه اه دوستان من باور ندارند که من دربارهی او نوشتم  ههههههههههههههه  .    پ ی ا م ی ا د  تون نرهااااا؟!          بایتاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤ | ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩ | ٧:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D Aتاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A

هر عکسی که دوست دارین به من پیام دهید  ومن را لینک کنید ادمه ی بقیه را ببینید باااایدوست خوشکلم بیا ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A
تاريخ : پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸ | ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده گل : A I D A