حرف های رمزی

همیشه یه ذره حقیقت پشت "فقط یه شوخی بود" هست...!


 

 
 
 
 
 
یکم کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم" هست...!

 


 

قدری احساسات پشت "به من چه اصن" هست...!

 


 

مقداری خرد پشت "چه میدونم" هست...!

 


 

و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست...!
 
نظر یادت نره!!!
/ 0 نظر / 35 بازدید