کد جالب

<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32636/33/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32636/33/banner.png?1370068284" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/199495/">キティ♪</a></p>
کد بالا یک بارش قلب وصورت کیتی.
<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/16/16855/45/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/16/16855/45/banner.png?1369739842" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/198567/">キティ</a></p>
کد بلا یک شکل موسی است که به دنبالش گل آبنبات.....
<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2517/80/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/193840/">キティ♡時計</a></p>
کد بالایک ساعت کیتی زیبا
<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1467/45/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/125349/">☆Angel Clock1*HoneyCandle☆</a></p>
کدبلا یک ساعت خوب است ولی فکر کنم دوست نداشته باشید.
 <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/4/4759/1418/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/190203/">▼キティちゃんラブリ~時計▼</a></p>
کد بالا یک کد ساعت از خانواده ی کیتی ها
 <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2517/79/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/193835/">キティ♡時計</a></p>
کد بلا یک ساعت بسیاررررر زیباســـــــت
<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/13/13068/141/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://bpmaker.giffy.me/"><img src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/13/13068/141/banner.png?1368195680" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/192904/">キティちゃんが下を横切る☆.。.:*・</a></p>
کد بالا یک عکس کیتی است که در پائین صفحه نشان مــــی دهــــد.
اگر دباره خواستید بگید چون بی نهایت کد است وپیام بدید که چی دوست داری تا کدhttp://www.dollzmaniadressupgames.com/Fantasy3/pet_fp3001.pngآن را در وبم بگذارمhttp://www.dollzmaniadressupgames.com/Fantasy3/pet_fp3001.png
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــی
/ 1 نظر / 11 بازدید
hadis tennyson

وبلاگت عالی بود عزیزم به منم سر بزن[چشمک]