معلم زبا...............................

سلام کی معلمش را دوست نداره؟ من من من . منم که بدم میاد فقط خیلی  پشت سر آن دوستانم حرف بدی می زنه اه اه دوستان من باور ندارند که من دربارهی او نوشتم  ههههههههههههههه  .    پ ی ا م ی ا د  تون نرهااااا؟!          بای

/ 0 نظر / 4 بازدید