نترس..!

 

 

 

از برداشتن یک گام بلند نترسید ؛

 

 

گاهی از یک فاصله ، یک چاله یا یک مانع ، با دو گام کوتاه

 

 

نمی توان عبور کرد ...

/ 0 نظر / 22 بازدید