تنهایی دوستت دارم..

 

 

تنهایی را دوست دارم چون تنهایی تنها کسی است که مرا در

 

تنها ترین تنهاییم تنها می گذارد. تنها کسم در تنها ترین تنهایی

 

 

ام تنهایم گذاشت...

 

ای خدا کاری کن در تنها ترین تنهایی اش تنهایش بگذارد...

/ 1 نظر / 45 بازدید