آیا میدانید:خرس ها چوب می خورند

آیا میدانید:در شهر نییویورک،سالیانه 1 میلیون نفر بر اثر سکته می میرند

آیا میدانید:بهره ی هوش ناپلئون سی صد بوده است.

آیا میدانید:دست کردن در بینی باعث بیشتر شدن بهره هوشی انسان ها میشود

آیا میدانید:که اگر فردی یک کشیده به گوش شما بخواباند،تمام سموم بدنتان دفع میشود

آیا میدانید:اگر روزی 5 دقیقه سرتان را به دیوار بکوبید در عرض یک ما،6 کیلو کم میکنید

آیا میدانید:شما الان سرکار هستیدزبان

آیا میدانید:که الان میخواهید به من یک کشیده محکم بزنیدعصبانی

آیا میدانید:که همه ی این ها شووووووووووخیییییییییی بووووووووودهخندهخندهخنده

/ 0 نظر / 2 بازدید