واکنش..

 

 

 

هیچکس از ارتفاع نمی ترسد ... همه از سقوط می ترسند 

هیچکس از بازی نمی ترسد ... همه از باخت می ترسند 

هیچکس از تاریکی نمی ترسد ... همه از آنچه که در آن است می ترسند 

هیچکس از جمله ی " من دوستت دارم " نمی ترسد ... همه از

 


واکنش بهاین جمله می ترسند

/ 0 نظر / 23 بازدید